Spotkania małych grupek zostają zawieszone do odwołania.

Spotkania małych grupek

Osoby chętne ze wspólnoty spotykają się raz w miesiącu w małych grupkach.
Spotkania prowadzone są przez animatorów w oparciu o materiały formacyjne przygotowywane przez Księdza Romana Trzcińskiego – duszpasterza wspólnoty Woda Życia w Warszawie.

W spotkaniach biorą udział również osoby spoza wspólnoty.
Twoje oikos czeka na Ciebie.
„Oikos”, to ludzie, z którymi utrzymuję stałe relacje:

– rodzina,
– sąsiedzi,
– przyjaciele,
– koledzy z pracy, ze studiów.

Ewangelizacja oikos to najprostszy i najbardziej naturalny sposób zaoferowany nam przez Boga, aby głosić Ewangelię w codzienności. To najłatwiejszy i najszybszy sposób, w który realizujemy zadanie ewangelizacji. Każdy chrześcijanin musi być ewangelizatorem we własnym oikos – jest tu niezastąpiony. Jezus chce, aby twoje oikos poznało Go jako jedynego Zbawiciela i wzywa cię do współpracy z Nim.

Co oznacza słowo „oikos”?

Słowo „oikos” pochodzi z języka greckiego i występuje wielokrotnie na kartach Nowego Testamentu.

Jezus mówi do Zacheusza, który wspiął się na sykomorę:
„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu (oikos).” (Łk 19, 5)

Andrzej spotyka swego brata Szymona (oikos) i mówi do niego:
„Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa.” (J 1, 41)

Anioł Pana mówi do Korneliusza, żeby szukał Piotra:
„On Cię pouczy, jak zbawić siebie i cały swój dom (oikos)” (Dz 11,14)

Człowiek, z którego Jezus wyrzucił złe duchy na polecenie Pana wraca do swoich:
„Odszedł wiec i głosił po całym mieście (oikos) co Jezus mu uczynił.” (Łk 8, 39)

Lista oikos – stan duchowy osób w moim środowisku:
Warto na modlitwie, najlepiej przed Najświętszym Sakramentem, pytać Pana do których osób z mojego środowiska jestem w danym momencie posłany. Pomocnym narzędziem jest „lista oikos”, w której osobom z naszego środowiska przyporządkowujemy liczbę od 1 do 7, zgodnie z następującym kluczem:

1. Niezainteresowany chrześcijańską prawdą.
2. Akceptuje Boga, ale nie zna Jezusa.
3. Zna Ewangelię, ale nie stosuje jej w życiu.
4. Akceptuje Jezusa i Ewangelię, ale odrzuca Kościół.
5. Wierzący – niepraktykujący.
6. Chrześcijanin w procesie wzrostu.
7. Ewangelizujący chrześcijanin.

Podczas modlitwy osobistej w ten sposób zwrócisz uwagę na osoby, o których ewangelizację prosi cię Jezus. Lista służy do określenia z większą dokładnością, czy te osoby mają relację z Jezusem, czy są zaangażowanymi chrześcijanami, czy żyją wiarą, lub czy w ogóle nie doświadczyli miłości Boga, czy oddalili się od Kościoła, czy w ogóle nie chcą słyszeć o Bogu i o zbawieniu, czy wręcz z Nim walczą, czy są skłonni do szukania głębszej prawdy, czy są otwarci na wiarę.

Podczas modlitwy osobistej w ten sposób zwrócisz uwagę na osoby, o których ewangelizację prosi cię Jezus. Lista służy do określenia z większą dokładnością, czy te osoby mają relację z Jezusem, czy są zaangażowanymi chrześcijanami, czy żyją wiarą, lub czy w ogóle nie doświadczyli miłości Boga, czy oddalili się od Kościoła, czy w ogóle nie chcą słyszeć o Bogu i o zbawieniu, czy wręcz z Nim walczą, czy są skłonni do szukania głębszej prawdy, czy są otwarci na wiarę.

Wszystkie Małe Grupki modlą się w intencji Ewangelizacji, szczególnie za osoby
z własnego OIKOS modlitwą:
Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni,
Ty, który wezwałeś nas wszystkich,
aby uczynić nas rybakami ludzi,
spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni
za misję, nam powierzoną.
Otwórz nam horyzonty całego świata,
spraw, byśmy potrafili usłyszeć
nieme błagania wielu braci,
którzy w ciemnościach Ciebie szukają,
prosząc o światło prawdy i gorącą miłość.
Poprzez Twoją drogocenną Krew,
wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich,
pozwól nam odpowiedzieć
na Twoje wezwanie w taki sposób,
abyśmy mogli Ci ofiarować
cały świat zewangelizowany.
Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi,
Twojej i naszej Matki, której zawierzamy tę naszą modlitwę. Amen.