Diakonie

Diakonia pastoralna

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej – modlitewne SOS
Diakonia modli się w intencjach kierowanych do członków wspólnoty, podanych przez SMS, przekazanych poprzez stronę internetową wspólnoty
www.jezusmilosierny.org.pl oraz stronę internetową Parafii NMP Różańcowej w Kiełczowie – http://kielczow.archidiecezja.wroc.pl/skrzynka-intencji.html

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej
Diakonia wstawienników, która posługuje indywidualną modlitwą wstawienniczą we wspólnocie, w parafii, na zewnątrz. Modlimy się po spotkaniach wspólnoty w czwartek, w salce parafialnej.

Diakonia Muzyczna – oprawa muzyczna Mszy wspólnotowych, adoracji oraz spotkań modlitewnych
Odpowiedzialny – Dariusz Kopeć

Diakonia Osłonowa – grupa osób, która modli się w intencji ks. proboszcza, lidera, diakoni pastoralnej, aby Jezus mocą Najświętszej Krwi chronił nas w Swoich Ranach, od wszelkiego zła, a Matka Miłosierdzia otaczała nas płaszczem miłości.

Diakonia Uwielbienia – każda z osób diakonii trwa w osobistej modlitwie uwielbienia Jezusa przynajmniej 15 min. w wybranym dniu tygodnia oraz uczestniczy w tym dniu w Eucharystii w intencji uwielbienia Boga w dziełach, które Pan dokonuje we wspólnocie i poprzez nią.

Diakonia Animacji Modlitwy Uwielbienia – prowadzi modlitwę na spotkaniach wspólnoty, na Eucharystii i Adoracji.

Diakonia Proroctwa – diakonia spisuje proroctwa dla wspólnoty, we wspólnocie.
Rozważa je, prosi o interpretację Ducha Św.:

  • – na spotkaniach wspólnoty i innych
  • – przed ważnymi wydarzeniami dla wspólnoty
  • – na rekolekcjach wspólnoty.

Diakonia Pokutna – w dowolnej modlitwie wynagradza Sercu Pana Jezusa i Maryi za wszystkie grzechy, szczególnie we wspólnocie, parafii, rodzinach.

Diakonia Gościnności – wita nowe osoby, troszczy się o przekazanie im ważnych informacji, wspiera na początku trwania we wspólnocie, dba o czystość w salce, o przygotowanie salki w razie potrzeby na organizowane większe spotkania. Jest pierwsza w przypadku niesienia pomocy osobom ze wspólnoty w różnych trudnych sytuacjach. Przygotowuje propozycje działań wspólnoty – potrzebnych dla tych osób.

Diakonia Oprawy Liturgicznej Mszy Św. – przygotowanie modlitwy wiernych (w tym intencji Mszy św., intencji imieninowo – urodzinowych członków wspólnoty), śpiewanie psalmu i aklamacji, niesienie w procesji darów.
Odpowiedzialny – Julian Czaja.

Diakonia Informacyjna strona www.jezusmilosierny.org.pl – przygotowanie i prowadzenie strony www wspólnoty.
Odpowiedzialny – Dariusz Kopeć, Renata Kopeć.

Diakonia prowadzenia Kroniki Wspólnoty – diakonia odnotowuje w postaci foto kroniki (na stronie www.jezusmilosierny.org.pl) najważniejsze wydarzenia we wspólnocie oraz te, w których wspólnota bierze udział. Ściśle współpracuje z diakonią informacyjną odpowiedzialną za stronę www wspólnoty. Umieszcza również informacje na tablicy ogłoszeń w salce parafialnej.