Przesłanie dla wspólnoty

„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!.” Iz 26,4

styczeń 2020 - przekazane dla Wspólnoty przez Marię Ni.


„Nie pokona go nieprzyjaciel, a niegodziwiec nie zdoła mu zaszkodzić. Zgładzę przed nim jego wrogów i przepędzę tych, którzy go nienawidzą. Moja prawda i miłosierdzie są przy nim. Mocą mojego imienia podniesie swe czoło.”[Ps 89, 23-24]

„Pan jest obrońcą ubogiego, twierdzą w czasach ucisku. Tobie zaufają Ci, którzy znają Twe imię, bo nie opuszczasz Panie tych, którzy się do Ciebie zwracają! Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, głoście wśród ludów Jego dzieła! Bo Mściciel Krwi pamiętał o ubogich i nie zapomniał ich wołania.
Zmiłuj się nade mną, Panie, Spójrz, jak mnie poniżają wrogowie. Ty wyprowadziłeś mnie z bram śmierci, abym głosił Twą chwałę w bramach Syjonu i radował się Twoim wybawieniem. Poganie utknęli w jamie, którą wykopali, w sidle, które zastawili, uwięzła ich noga. Pan okazał się moim obrońcą, bezbożny uwikłał się w dziełach rąk swoich. Do krainy umarłych niech odejdą bezbożni, wszystkie narody, które zapominają o Bogu! ”
[Ps 9, 10-18]

Obietnice złożone przez Boga dla naszej wspólnoty w rozeznawaniu wizji i misji – przed wyjazdem do Barda 15-17.11.2019 r.


„Przyprowadźcie ludzi nie tyle do waszych wspólnot, ale do miejsc, gdzie jest MIŁOŚĆ.”

Spotkanie Liderów Wrocławskich Wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym 13.-04.2019


„Spotkanie, to tkanie relacji. Przed Eucharystią nikt nie musi wiedzieć, że idziesz na Mszę Świętą. Jednak kiedy będziesz z niej wracał niech wszyscy zobaczą, że byłeś na Uczcie Eucharystycznej, bo jesteś inny, bo jest w tobie MIŁOŚĆ.”

Rekolekcje Uzdrawiająca moc Ducha Świętego – o. Józef Witko OFM 8-10.03.2019


„W ciągu 2 lat wasze wspólnoty będą zdolne do odważnej posługi ewangelizacyjnej. Otrzymaliście potrzebne charyzmaty. Proście o mądrość i miłość na drodze duchowego rozwoju, a wasze wspólnoty będą przynosić owoce.”

Warsztaty posługi charyzmatycznej – ks. Jacek Skowroński 14-17.02.2019


„Moc Moją wlałem w wasze serca. Nie lękajcie się, jestem z wami. Poprowadzę was. Kocham was.”
„Mocą Moją wypełniam wasze serca. Nie lękajcie się, poprowadzę was drogą MIŁOŚCI.”
„Przyprowadźcie kalekich na duchu nie do kościoła (budowli), ale do miejsca, gdzie króluje MIŁOŚĆ.”

Rekolekcje Uświęceni w Duchu Świętym – ks. Jan Reczek 26-28.10.2018