Rodziców za dzieci

W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci.

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane RÓŻAMI.
W naszej wspólnocie powstały 2 Róże
:

  1. Róża Joanny Beretty Mola
  2. Róża Bernadetty Soubirous

Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą (W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy). w ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

W modlitwie obejmujemy dzieci poczęte, narodzone i nienarodzone, jak również dzieci, których członkowie róż są rodzicami chrzestnymi.

Dostępne są materiały i rozważania, którymi możemy posługiwać się w trakcie modlitwy.

Dołączając do Różańca Rodziców, pierwszego dnia rozpoczynamy Aktem Zawierzenia.

Przystępując do Róży Różańcowej:

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

2. Mamy pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy, gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!

3. Inwestujemy w rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.

Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

1. oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,

2. rodzice którzy zaadoptowali dzieci,

3. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,

4. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,

5. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa 6. potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,

6. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,

7. wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział. Jeśli w Twoim sercu zrodziło się takie pragnienie – napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Będziemy tworzyć kolejne Róże.

Intencje

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:

1. Prosimy o to, żeby Bóg, w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął skutki naszych grzechów i zaniedbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie na nasze dzieci.

2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają.

4. Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby jak najwięcej dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

5. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty

Rozważania

Zamieszczamy komplety rozważań do poszczególnych tajemnic ukierunkowane na modlitwę rodziców. Nie są one obowiązkowe, a służą one jako materiały pomocnicze i tak je należy traktować. Każdy z rodziców może prowadzić rozważania według sobie dostępnych materiałów pomocniczych lub po prostu samodzielnie.

Materiały pomocnicze publikowane na stronie internetowej www.rozaniecrodzicow.pl w zakładkach Materiały formacyjne i do pobrania można swobodnie pobierać do użytku prywatnego, dla siebie i dla potrzeb prowadzenia animowanych przez siebie róż rodziców.

Jak powstał Różaniec Rodziców

/za: https://www.rozaniecrodzicow.pl/about/

Różaniec Rodziców powstał bardzo spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. Inicjatywa powstania róży różańcowej, w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci powstała podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha z Gdańska w dniu 8 września 2001.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice – dzieci. Rozważanie skierowało naszą uwagę na wagę słów jakie ludzie wypowiadają i intencji jakie noszą w swoim sercu. Ksiądz Andrzej Kowalczyk, twórca i lider wspólnoty poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. Jeszcze w trakcie trwania rekolekcji zebrało się grono piętnaściorga rodziców, którzy zadeklarowali chęć modlitwy w intencji swoich dzieci. w ten sposób powstała pierwsza róża rodziców. Będąc we wspólnocie w intuicyjny sposób chcieliśmy modlić się w naszych intencjach i intencjach naszych dzieci w sposób wspólnotowy. w naturalny sposób też chcieliśmy zapraszać do tego Maryję. i stąd oczywisty wybór modlitwy różańcowej wzorowanej na Żywym Różańcu. Obecnie w danej róży powinno zebrać się po 20 rodziców, ale można zaczynać już od kilku osób, a nawet jednej.

W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa (przez wstawiennictwo Jego Matki i świętych patronów) o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci. Przez lata modlitwy ukształtowały się intencje tej modlitwy, potwierdzone licznymi świadectwami.

W 2001 roku powstała pierwsza róża, w 2002 kolejne, w 2003 było już kilkanaście róż. Powstała pierwsza strona internetowa z informacją o inicjatywie modlitwy różańca rodziców w intencji swoich dzieci. Osoby z Polski też chciały dołączyć do tej modlitwy i zaczęły tworzyć swoje róże.

Po artykule w „Miłujcie się!” (numer 5/2005) napłynęło kilkaset nowych zgłoszeń z kraju i z zagranicy.

W grudniu 2005 r. było już nowych kilkadziesiąt Róż Rodziców, wciąż powstają nowe.

W roku 2006 powstała kolejna wersja strony internetowej, poprzez którą można się wpisać do róży oraz zgłosić różę utworzoną przez siebie w swoim środowisku. w tym też roku, za zgodą ówczesnego proboszcza Katedry Oliwskiej, Patronką Różańca Rodziców została Matka Boża Oliwska.

W 2008 roku, gdy po raz pierwszy byliśmy w audycji dla rodziców i małżonków w Radio Maryja było ponad 600 róż rodziców (czyli ponad 12000 modlących się rodziców!). Jednak liczba ta nieustannie rośnie świadcząc o tym jak bardzo Bóg chce obdarowywać nas, nasze dzieci i rodziny poprzez tę modlitwę. na stronie internetowej można zobaczyć jaka jest aktualnie liczba zgłoszonych róż. Różaniec Rodziców rozszerza się przede wszystkim dzięki świadectwu rodziców. Powstało również wiele róż poza granicami Polski – wszędzie tam gdzie są Polacy. na wyspach brytyjskich, w Niemczech, w USA i Kanadzie, we wszystkich krajach europejskich.

Począwszy od 2007 roku Różaniec Rodziców współpracuje przy organizacji Konferencji nt. Zagrożeń osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. Wzorując się lub inspirując dziełem Różańca Rodziców powstają liczne nowe inicjatywy modlitwy różańcowej: modlą się dzieci za swoich rodziców, modlą się kibice, modlą się małżonkowie za swoje małżonki i żony za swoich mężów, modlą się harcerze i modlą się młodzi ludzie o dobrego męża lub żonę oraz wiele innych.

Od wielu lat współpracujemy z redakcją miesięcznika Różaniec i Siostrami Loretankami z Rembertowa. Począwszy od roku 2016 przyjęliśmy (za zgodą redakcji) jako nasze pismo formacyjne miesięcznik Tak Rodzinie, wydawany właśnie przez siostry Loretanki.