Opiekunowie - kapłani

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” J 10, 11.

Od 2018 roku: ks. Proboszcz Maciej Spisz

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje!” J 21, 15b.