Modlitwy

Modlitwa w intencji ewangelizacji
Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni, Ty, który wezwałeś nas wszystkich, aby uczynić nas rybakami ludzi, spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni za misję, nam powierzoną.
Otwórz nam horyzonty całego świata, spraw, byśmy potrafili usłyszeć nieme błagania wielu braci, którzy w ciemnościach Ciebie szukają, prosząc o światło prawdy i gorącą miłość.
Poprzez Twoją drogocenną Krew, wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich, pozwól nam odpowiedzieć na Twoje wezwanie w taki sposób, abyśmy mogli Ci ofiarować cały świat zewangelizowany.
Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, Twojej i naszej Matki, której zawierzamy tę naszą modlitwę.
Amen.
Modlitwa do św. Rity – patronki spraw beznadziejnych
O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi). Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą.
Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.
O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita. O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna. A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona.
Amen.
(za: http://www.augustianie.pl)
Litania do św. Rity
Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,
Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,
We wszystkich prośbach wspomagaj nas św. Rito.
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinie śmierci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Modlitwa o dar uśmiechu przez łzy
Ty, która boleśnie doświadczyłaś w swoim ciele:
– razów od tych, których kochałaś,
– cierpień długiej choroby.
Która w sercu doświadczyłaś wielokrotnie:
– niezrozumienia ze strony bliskich,
– szyderstw ze strony tych, którzy cię odrzucali,
– pogardy od tych, za którymi się wstawiałaś u Boga,
– zwątpienia w sytuacjach beznadziejnych.
Przekaż mi tajemnicę:
– łagodności twojego serca,
– twojej gotowości do przebaczenia,
– twojej siły w sytuacjach bez wyjścia,
– twojej miłości zawsze silniejszej od nienawiści,
– twojej wytrwałości w modlitwie,
– twojej wierności w miłości do Boga,
– twojego uśmiechu przez łzy.
Pomóż mi zachować:
– serce dziecka ufne w rękach kochającego Boga, naszego Ojca,
– miłość czułą i silną jak miłość Jezusa, aby przebaczać i kochać aż do końca,
– uważne wsłuchiwanie się w słowa Ducha Świętego i z otwartym sercem przyjmowanie Jego darów pojednania i pokoju.
Modlitwa w czasie pandemii
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. Czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie! Udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
O Maryjo, zawsze świecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych, Która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, Trwając mocna w wierze. Ty, będąc Zbawieniem ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że sprawisz, aby tak jak w Kanie Galilejskiej, mogła powrócić radość i święto po tej chwili próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści by nas prowadzić przez krzyż, ku radości zmartwychwstania. Amen.
Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa,
Modlitwa do Jezusa Chrystusa,
Psalm 91,
Modlitwa słowami Daniela,
Modlitwa w ciężkiej chorobie,
Modlitwa za przyczyną Świętego Bernarda,
Modlitwa za wstawiennictwem Świętej Jadwigi Śląskiej,
Modlitwa za wstawiennictwem Wszystkich Świętych,
Nowenna do Świętego Andrzeja Boboli,
Modlitwa Papieża Franciszka na miesiąc maj,
Modlitwa na czas pandemii - ks. Dominik Dubiel,
Modlitwa JPII zmodyfikowana na czas pandemii
Rozważania Drogi Krzyżowej
Niedziela Bożego Miłosierdzia
Te Deum Laudamus
Apel Jasnogórski
I. Wersja (najstarsza):
Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski!
Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

II. Wersja (młodzieżowa):
1. Maryjo Królowo Polski (2x)
    Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. (2x)
2. Maryjo jesteśmy młodzi (2x)
    Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. (2x)
3. Maryjo Królowo nasza (2x)
    Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. (2x)
4. Maryjo Królowo Polski (2x)
    Ojca Świętego zachowaj od złego i strzeż Go na każdy czas. (2x)