Telefoniczne Rekolekcje Wielkopostne 2020 r.

Przez 6 dni, w soboty i niedziele Wielkiego Postu, dla naszej Telefonicznej Wspólnoty, która zawiązała się 15 marca 2020 r. z członków Wspólnoty Jezusa Miłosiernego, ale nie tylko, głosił przez telefon Rekolekcje o Eucharystii Ojciec Jerzy Krupa, przełożony Domu Zakonnego Redemptorystów w Głogowie.

Modliło się z nami ok. 30 osób z wielu miast Polski:
Wrocław, Szczecin, Gdynia, Wałcz, Wieruszów, Ligota k. Kobylej Góry, Międzybórz, Polanica Zdrój, Dzierżoniów, Kamieniec Wr., Głogów, Częstochowa, Nowy Sącz, Kiełczów, Wilczyce.

Kiedy czytamy o tym, jaki jest cel działalności zgromadzenia Redemptorystów czytamy (za https://www.redemptor.pl/charyzmat/):
(...) Zgromadzenie uczestniczy w posłannictwie Kościoła (...)  Czyni to głosząc z misyjnym zapałem Ewangelię i wychodząc naprzeciw naglącym potrzebom duszpasterskim ludzi najbardziej opusz-czonych, a przede wszystkim ubogich.

Czyż obecny czas - czas pandemii - nie stanowi naglącej potrzeby duszpasterskiej dla ludzi, którzy mogą czuć się najbardziej opuszczeni?

Ojcze Jerzy, chcemy serdecznie  podziękować Tobie za tę niecodzienną dla nas posługę kapłańską. Nie-codzienną, bo telefoniczną. Niecodzienną, bo się nie znaliśmy, niecodzienną, bo nie należała do tej pory do Twoich kapłańskich posług.

Dziękujemy za wygłoszone w nietypowych czasach i warunkach, przepiękne rekolekcje o Eucharystii. Dziękujemy za Twoją modlitwę za nas i kapłańskie błogosławieństwo.
Nauczyłeś nas Ojcze, że oddawanie czci i chwały Jezusowi jest prawdziwe wtedy, gdy Jezus jest ko-chany w drugim człowieku, że pod krzyżem Jezusa stojąc nie patrzy się na zegarek, bo tam jest nasz Bóg i Pan, nasze życie, droga, prawda i… wszystko.

Tak bardzo do nas na nowo dotarło, że Eucharystia to nasz fundament wiary, to Źródło i Szczyt.

Jesteśmy wdzięczni za dar Twojej telefonicznej obecności i posługi.

Dziękując życzymy, aby towarzyszyła Tobie zawsze bliskość Tego, który Cię powołał i któremu oddałeś swe życie, bliskość Jezusa oraz Maryi. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Ci błogosławi w kapłańskim powołaniu i niech będzie źródłem Twojej radości i spełnienia.

Niech Bóg rozpromienia nad Tobą swoje oblicze!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jak również z okazji Wielkiego Czwartku - dnia szczególnego i ważnego, bo dnia:
- ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa,
- w święto wszystkich kapłanów,
- kiedy z każdy kapłan przeżywa Wielką Tajemnicę swojego powołania i wybrania przez Chrystusa,
pragniemy podziękować za dar życia wszystkich kapłanów, jakich Bóg postawił na naszej drodze.

Szczególnie za tych, którzy udzielali nam Sakramentów św., prowadzili dla nas rekolekcje, za kapłanów posługujących w naszych parafiach rodzinnych i w miejscu zamieszkania. Zapewniając o naszej modlitwie, pragniemy Wam podziękować za służbę kapłańską dla nas.
Szczególnie za posługę w konfesjonałach, za każdą odprawioną Eucharystię i udzieloną Komunię Św., za każdą wspólną Adorację Najświętszego Sakramentu.

Niech Pan obdarzy Was swą łaską i pokojem. Niech zwróci ku Was swoje oblicze i niech hojnie błogosławi.