Duchowe wsparcie telefoniczne - podziękowania

Wspólnota telefoniczna „Drogi Krzyżowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego”, zawiązała się podczas trwania pandemii koronawirusa.

Od 15 marca 2020 r. trwała na wspólnej modlitwie w łączności telefonicznej Drogi Krzyżowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz 6 dniowych rekolekcji wielkopostnych, wspierana kierownictwem duchowym Ojca Jerzego Krupy CSsR.


Dzięki przychylności Zgromadzenia Redemptorystów z Głogowa mieliśmy również możliwość uczestniczenia w modlitwie Liturgii Godzin w czasie Triduum Paschalnego roku 2020, łącząc się telefonicznie z Ojcami o godzinie 7 rano.

Nasza telefoniczna wspólnota powstała z inicjatywy Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Jezusa Miłosiernego w Kiełczowie, ale dołączyły również do niej osoby z óżnych wspólnot i miejsc z całej Polski. Razem modliło się ok 30 osób.

Załączamy wyrazy podziękowania Ojcu Jerzemu i Jego współbraciom za umożliwienie wspólnej modlitwy, która była dla nas wielkim duchowym wsparciem, przeżyciem i radością serca, w tak trudnym dla wszystkich okresie kwarantanny narodowej.